Vul een zoekwoord in

Rouw, verlies en traumatherapie

Gertie Mooren werkt met mensen die met verlies zijn geconfronteerd. "Of beter: ik werk met mensen… want iedereen wordt ooit in z’n leven geconfronteerd met verlies. Het gaat er niet om dat je iets meemaakt, maar hoe je er zélf mee omgaat. En ook hoe anderen met jou omgaan. Helaas hebben we dit allemaal nergens op school of in een opleiding écht geleerd".

Naast individuele en systeemgesprekken aan tafel, is het delen van expertise de laatste tijd een groot onderdeel van haar werk. "Wat ik zo vaak hoor is dat mensen nooit geleerd hebben ‘goed’ om te gaan met verlies. En ook niet hoe je een ander op een ‘juiste’ manier kunt helpen. Ja, iedereen doet het anders en iedereen moet het zelf doen, maar ik mag hopen niet alleen."

Gertie schreef samen met 20 jongeren ‘Ik zet mijn masker af…’ over hoe zij omgingen met het overlijden van een lief iemand. Samen met 20 kinderen schreef zij ‘Ik voel, ik voel, wat jij niet ziet…’ over hoe zij omgingen met een verlies, zoals ziekte, beperking, echtscheiding, overlijden, zelfdoding, verhuizen, vluchten, pesten, mishandeling, etc. Beide boeken zijn bedoeld voor (h)erkenning voor kinderen en jongeren en zijn inzicht gevend voor hun omgeving.

Daarnaast is Gertie initiatiefneemster van Stichting Mijn Masker Af, waar zij samen mét jongeren presentaties aan organisaties en gastlessen op scholen geeft over alle thema’s die er bij een verlies spelen. Niet alleen over dood, angststoornis of depressie, over alle thema’s die er zijn. "We doen niet aan leedconcurrentie, alle verliesthema’s zijn even belangrijk. Het gaat erom hoe iemand het verlies ervaart en hoe (anders) hij ermee om kan gaan. Effect van de gastlessen is dat jongeren ervaren dat ze niet de enige zijn en dat er meer openheid is om over problemen te praten. Dat kunnen jongeren onder elkaar veel beter dan dat wij dat als volleerde professionals doen."

Daarnaast ontwikkelde Gertie de Lifeboat-methodiek. Deze methodiek gebruikt zij zelf al jaren in het werken met mensen. Haar hulp is daardoor meestal effectief en kortdurend. Sinds een jaar geeft zij de expertise van de Lifeboat-methodiek door in een tweedaagse training voor ieder die met mensen werkt. De training bevat o.a. ook alle elementen uit het gedachtengoed van de Positieve Gezondheid. Het gaat niet om de symptomen van een probleem, maar je komt snel tot de kern, waardoor je direct de juiste hulp kunt inzetten. De methodiek is laagdrempelig zowel individueel als in groepen toe te passen. Het helpt niet alleen de persoon in kwestie, maar ook de omgeving.

Gertie Mooren

Meld u aan en vind de professional die u zoekt! Hoe gaat aanmelding in zijn werk?