Vul een zoekwoord in

Over 123Consultatie

Het is onze missie als 123Consultatie om ervoor zorgen dat iedereen die werkt in, met of voor de ggz moeiteloos elkaars kennis en expertise kan benutten en zo domein- en organisatie overstijgend samenwerkt aan passende zorg en het verkorten van de wachtlijsten.

Onze visie

Het ontsluiten en gebruiken van elkaars kennis en expertise en samenwerken zijn cruciale factoren om de complexe uitdagingen in de zorg het hoofd bieden en kwalitatieve zorg voor iedereen haalbaar en betaalbaar houden.

Slim samenwerken

Als we beter met elkaar samenwerken en gebruikmaken van de beschikbare kennis en expertise draagt dat bij aan passende zorg en het verkorten van de wachtlijsten. Door 123Consultatie wordt er spaarzaam om gegaan met kostbare tijd, zijn cliënten sneller geholpen, hebben zorgprofessionals meer tijd voor degenen die hulp nodig hebben, neemt kennis en expertise toe en worden (onjuiste) doorverwijzingen voorkomen.

Als organisatie deelnemen

123Consultatie is een open platform waar andere instellingen in de zorg of welzijn aan kunnen deelnemen. Naast de initiatiefnemers nemen intussen ook steeds meer (TOP)ggz-instellingen, koepels, huisartsen en welzijnsorganisaties deel aan 123Consultatie. In en met 123Consultatie werken we samen met partners en zijn we continu bezig het platform aan te passen aan de wensen die er zijn.

Meld u aan en vind de professional die u zoekt! Aanmelden