Vul een zoekwoord in

Hoe 123Consultatie is ontstaan

123Consultatie is in 2016 ontstaan. Er was een sterke behoefte bij huisartsen, POH’s en de GGZ in Noord-Limburg om meer met elkaar in verbinding te staan.

Wil tot samenwerking tussen zorgverleners

Er was veel wil tot samenwerking tussen professionals, maar in de praktijk bleek dit toch lastig te realiseren. Want wie heeft welke kennis en expertise over welk onderwerp? En hoe breng je deze specialisten en de professionals met vragen effectief en snel bij elkaar? Maar ook, hoe ondersteun je dat in de administratie, veiligheid en facturatie? Kortom, huisartsen, POH’s en GGZ professionals waren veel tijd en inzet kwijt aan consultatie, zonder optimale resultaten. We vonden dat dat beter kon en moest!

Gezamenlijk ontwikkeld door zorgorganisaties

Vanuit dat perspectief is 123Consultatie gezamenlijk ontwikkeld door Vincent van Gogh, Provico, Pro Praktijksteun en CENTIV als een online platform dat consultatie en samenwerking faciliteert. Het platform doet dat vanuit drie functies: zoeken, consulteren en ondersteunen. De resultaten bleven niet achter: We zagen dat we via het platform beter met elkaar samenwerken en onnodige verwijzingen voorkomen. Huisartsen en POH’s worden beter ondersteund in de eigen praktijkvoering door de juiste kennis op de juiste plaats. Belangrijker nog dan dat, we weten elkaar ook buiten de consultatie beter te vinden.

Meld u aan en vind de professional die u zoekt! Hoe gaat aanmelding in zijn werk?