Vul een zoekwoord in

Privacyverklaring

123Consultatie vindt privacy een groot goed. Daarom doen we ons uiterste best om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. We houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 oktober 2023.

Internettechnologie

123Consultatie gebruikt internettechnologie om diensten en of handelingen aan te bieden. Het gebruik van internettechnologie noodzaakt 123Consultatie om een privacyverklaring te hebben, welke geraadpleegd moet kunnen worden door de gebruiker die gebruik maakt van de diensten en of handelingen via internet.

Via internet worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 123Consultatie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door 123Consultatie dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Doeleinden

123Consultatie verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doeleinden voor verwerken van persoonsgegevens door 123Consultatie website: Gegevensverzamelen ten behoeve van het aanmaken van een account op het 123Consultatie platform.

Doeleinden voor verwerken van persoonsgegevens op het 123Consultatie platform: Gegevens delen door gebruikers van het platform onderling ten behoeve van onderlinge consultatie en het verwerken van gegevens ten behoeve van kwaliteitsverbetering door 123Consultatie en haar samenwerkingspartners.

De persoonsgegevens, verwerkt binnen het platform, dient de consultvrager en consultgever onderling te identificeren als deskundige (aan wie stel ik welke consultvraag). Tevens worden de, binnen het platform verwerkte persoonsgegevens, gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden gericht op het bevorderen en verbeteren van consultatievraag en consultatieverstrekking.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor het platform 123Consultatie vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van 123Consultatie in Nederland. Door het gebruik van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking.

Wij gebruiken de volgende gegevens om onze diensten te kunnen leveren en of af te handelen:

 • Naam
 • Functie/ Beroep
 • AGB
 • Organisatie/koepelorganisatie
 • Adresgegevens van de organisatie
 • Expertises
 • Mobiel telefoonnummer
 • Vast Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financieel administratieve gegevens
 • Locatiegegevens
 • Foto
 • Gegevens over je gedrag en activiteiten bij gebruik van de functionaliteit

123Consultatie kan deze gegevens analyseren om daarmee het aanbod van diensten, producten en de dienstverlening te verbeteren en om deze beter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren.

Bewaartermijn

123Consultatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Aanmeldformulier

Als je gegevens achterlaat, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraagstelling of de inhoud van de e-mail nodig is voor beantwoording en afhandeling daarvan.

Communicatie

Wij kunnen via e-mail contact met je opnemen voor:

 • Informeren over wijzigingen in diensten, website, platform en de gebruikersvoorwaarden.
 • Verbetering

Bij iedere communicatie via e-mail wordt verwezen naar de mogelijkheid om af te melden voor dergelijke berichten.

Registreren

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten dien je je eerst te registreren. De registratiegegevens bewaren wij zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te

vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst en om een overzicht te geven van de producten en dienst die je bij ons hebt afgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet buiten de 123Consultatie toepassing aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Beveiliging

Wij nemen op basis van de stand der techniek passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te voorkomen en of te beperken. Indien wij misbruik en of ongeautoriseerde toegang vaststellen zullen wij dat conform geldende wet- en regelgeving melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionele cookies

Om de gebruikservaring van de website te verhogen en voor een juiste werking van verschillende onderdelen, worden er functionele cookies geplaatst.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”- en "AdWords"-diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de toeleiding naar de informatie te optimaliseren. Uitgangspunt is om u als bezoeker zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy principles zoals opgetekend in: https://business.safety.google/compliance/. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze functionaliteit. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze functionaliteit, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden

ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruik van rechten van de betrokkenen

De rechten van de betrokkene volgens de AVG

 • Recht op informatie (artikel 12–14 AVG;
 • Recht van inzage (artikel 15 AVG);
 • Recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG);
 • Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG);
 • Recht op beperking (artikel 18 AVG);
 • Recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG);
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG);
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering) (artikel 22 lid 1 AVG).

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande rechten dient u dit schriftelijk (per brief of e-mail) vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen aan: de Functionaris Gegevensbescherming (FG)

e-mail: Vincenthuygenstholen@GZ-Punt.nl

Uw verzoek zal behandeld worden conform de richtlijnen beschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/privacyrechten-avg/praktische-informatie-over-privacyrechten#wat-houdt-het-recht-van-bezwaar-in-6349)

Functionaris gegevensbescherming

Vincent Huygens Tholen houdt als functionaris gegevensbescherming toezicht op het borgen van jouw privacy. Wil je contact met de Functionaris Gegevensbescherming dan kun je bellen met: (06) 51 89 86 42.

Contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meld u aan en vind de professional die u zoekt! Aanmelden