Vul een zoekwoord in

MST

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren met ernstig, meervoudig probleemgedrag.

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve behandelvorm van HELDR (afdeling jongeren Vincent van Gogh) voor jongeren met psychische- en/of gedragsproblemen. Deze behandelvorm is gericht op jongeren tussen 10 en 18 jaar die vaak al langere tijd op meerdere levensdomeinen problemen ervaren. Voorbeelden daarvan zijn onder andere agressie, schoolverzuim, verkeerde vrienden, middelengebruik, politiecontacten, zonder toestemming van huis zijn. Opvoeders ervaren hierbij onvoldoende gezag en grip. Zij willen graag weer regie krijgen, maar weten niet hoe. Jongeren zijn zelf vaak niet gemotiveerd voor behandeling. Dan kan MST uitkomst bieden.

MST is een intensieve vorm van behandeling, waarbij de behandelaar het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt en er een 24 uurs-bereikbaarheidsvoorziening is. In de MST worden concrete behandeldoelstellingen vastgelegd, met een resultaatverplichting. De interventies richten zich vooral op de ouders en op sleutelfiguren uit de omgeving van de jongere (leerkrachten, ouders van vrienden, werkgever). Het wordt uitgevoerd door een team van speciaal opgeleide therapeuten met veel training, supervisie en ondersteuning.

De behandeling duurt ongeveer 3 tot 5 maanden. Het centrale uitgangspunt van MST is dat het antisociale gedrag van de jongere veroorzaakt wordt door kenmerken van de jongere zelf, het gezin, de vriendengroep, de school en de buurt. De aanpak van het antisociale gedrag bestaat uit het verminderen van de risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren die passen in de context van het gezin.

Meld u aan en vind de professional die u zoekt! Hoe gaat aanmelding in zijn werk?