Vul een zoekwoord in

Pedagogisch Sociaal Werk - PSW

PSW Junior biedt begeleiding en behandeling aan kinderen van 0 tot 18/23 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. PSW Junior werkt vanuit een systemische aanpak waarbij ouders en andere directe mensen in de omgeving van het jonge kind integraal worden meegenomen in de aanpak. PSW ziet ieder kind als een individu en ieder gezin als uniek systeem met eigen mogelijkheden, talenten, beperkingen en zorgvragen. We werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

In de Ontwikkelingsgroepen (behandelgroepen jonge kind) wordt er gewerkt vanuit een ondersteuningsmodel met veel aandacht voor structuur, dagritme en basisveiligheid. Centraal staat het methodisch aanleren van nieuwe vaardigheden via gedragstherapeutische principes. De pedagogen en therapeuten in de groep hebben kennis en kunde over prikkelverwerking (sensorische integratie), autisme en (evidenced based) methodieken als Greenspan/Floorplay en Ervaringsordening. Ook “Totale communicatie” is een belangrijke methodiek, van waaruit diverse communicatiemiddelen, zoals pictogrammen, gebaren en voorwerpen, worden ingezet.

Daarnaast werken we ambulant en komen we op scholen, kinderdagverblijven en bij ouders thuis. We gaan naast de ander staan en we gaan samen op zoek naar een manier van werken die het gezin of de reguliere setting goed past. Onze medewerkers (veelal HBO gekwalificeerde en gecertificeerde jeugdprofessionals en voor PG aangevuld met de TOP-opleiding PG) hebben veel kennis op het gebied van autisme, kinderen en /of ouders met een beperking, systeemgericht werken. We werken op een methodische manier aan doelen. Ondersteuningsinstrumenten kunnen bv zijn: Brainblocks, Yucel of Lifeboat. Het opstarten van een beeldvormingstraject behoort ook tot de mogelijkheden

PSW Thuis zet zich in voor heel veel verschillende mensen. De begeleiding is gericht op volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of licht verstandelijke beperking die een eigen woning hebben en zelf de kosten voor hun levensonderhoud betalen. Iemand kan bijkomen problematieken hebben zoals autisme, ADHD, verslaving, psychiatrische problemen etc. Ook hier worden methodieken ingezet zoals Brainblocks en Yucel.

Bij zowel PSW Thuis als bij PSW Junior zijn gedragswetenschappers nauw betrokken.

Meld u aan en vind de professional die u zoekt! Hoe gaat aanmelding in zijn werk?