Vul een zoekwoord in

Achtergrond artikel nieuwsbrief 1 - februari 2021

In nieuwsbrief 1 van februari 2021 las u over Helse Liefde. Hieronder leest u het hele artikel.

Onderwerp uitgelicht: Helse Liefde

Hoeveel weet jij van loverboy problematiek? Een specifiek aandachtsgebied natuurlijk. Sinds kort kun je bij 123Consultatie ook vragen stellen over dit onderwerp aan het team van Helse Liefde.

Helse Liefde heeft als aandachtsgebied vraagstukken van onnatuurlijke afhankelijkheidsrelaties rondom het opgroeiende kind/jongere en de jongvolwassene. Het concentreert zich vaak omtrent geweld, onderdrukking, uitbuiting en liefdeloosheid in relaties.

Juist voor de kwetsbare doelgroepen waaronder loverboy slachtoffers biedt Helse Liefde een zo breed mogelijk palet aan zorg en ondersteuning. Temeer dit menselijk onrecht zich enerzijds vaak in de schaduw, de anonimiteit van het dagelijkse leven afspeelt en waar anderzijds zich een gruwelijke wereld van geweld, onderdrukking, uitbuiting en liefdeloosheid afspeelt.

Expertisebureau Helse Liefde is opgebouwd uit:

 • Ondersteuning en hulpverlening aan slachtoffers en hun gezin.
  Het verlenen van advies en ondersteuning aan personen die betrokken zijn bij loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld.
 • Ondersteuning en advies aan de sociale omgeving.
  Het verlenen van informatie en hulp aan ouders, opvoeders en/ of andere betrokkenen in het systeem.
 • Advies, consultatie en (signalerings-)training aan alle professionals die werken met jongeren.
  Het ontwikkelen van programma’s en methoden van preventie en hulpverlening voor professionals. Slachtoffers zullen niet vaak zelf aangeven dat er sprake is van gedrongen seks of uitbuiting of zij beleven dat er sprake is van gedwongen seks of uitbuiting of zij beleven het niet op die manier. Soms speelt schaamte of angst een rol. Dit maakt signaleren nóg lastiger en belangrijker.
 • Aanbieden preventiepakketten.
  Het organiseren van preventieve activiteiten gericht op loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld, aansluitend bij de doelgroep en actuele ontwikkelingen.
 • Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en projecten in de aanpak van loverboyproblematiek, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld.
 • Stimuleren en ontwikkelen van goede netwerkrelaties en samenwerking tussen professionals.
  Gericht op het versterken van elkaars taak en rol in de zorg voor de kwetsbare jongeren. Door zowel op organisatie- als uitvoerend niveau intensief samen te werken met vertegenwoordigers uit het zorg- en veiligheidsdomein wordt een integrale multidisciplinaire aanpak gerealiseerd.

Complexiteit van Loverboyproblematiek
Loverboyproblematiek is vaak niet zichtbaar en speelt zich af ‘onder de radar’. Het beperkt zich niet tot de randstad, maar komt ook in (middel) grote en kleinere gemeenten voor. Loverboypraktijken en slachtoffers voorkomen is uiteraard het meest wenselijk. Een goede aanpak begint met aandacht voor preventie, algemeen en gericht op risicogroepen. Loverboyproblematiek is niet altijd of vaak niet goed te herkennen.

Als er zorgen zijn bij professionals of ouders dan is het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is waar je terecht kan. De problematiek bevindt zicht in een grijs gebied met seksueel grensoverschrijdend gedrag, relatieverslaving, ‘foute vriendjes’ en georganiseerde criminaliteit.

Bij de aanpak van loverboyproblematiek is samenwerking in de zorg- en veiligheidsketen essentieel zodat de veiligheid snel wordt hersteld en de hulp snel op gang komt. Maar ook met het oog op effectieve opsporing van daders om meer slachtoffers te voorkomen.

Slachtoffers van loverboyproblematiek hebben vaak complexe problematiek en dit vraagt om gespecialiseerde hulp. Zo zijn slachtoffers vaak getraumatiseerd en hebben ze allereerst behoefte aan medische en psychische hulp en een veilige omgeving. De aanpak vraagt inzet op het systeem en de context. Er dient aandacht te zijn voor traumatisering die vaak al in de kindertijd heeft plaatsgevonden.

Door de complexe problematiek lopen slachtoffers risico om opnieuw slachtoffer te worden. De hulp moet er dan ook op gericht zijn herhaald slachtofferschap te voorkomen. Slachtoffers en hun omgeving moeten stap-voor-stap voorbereid worden op het gewone leven. Nazorg is essentieel, daarom moet er tijdig een plan “vervolg hulp” worden voorbereid en ingezet.

Kennis en bewustwording, preventie en voorlichting, signaleren en melden, de samenwerking in de zorg en veiligheidsketen en behandeling en nazorg is essentieel in de aanpak van loverboyproblematiek, maar ook bij huiselijk geweld en eergerelateerd geweld.

Onze professionals staan klaar om met jullie mee te denken in zorgen en vragen van gezinnen.

Carla Stals
Telefoon: 06-13901149
Mail: info@helseliefde.nl

 

 

Meld u aan en vind de professional die u zoekt! Hoe gaat aanmelding in zijn werk?